Jak wykorzystać Design Thinking, by tworzyć rynkowe bestsellery

Praktyczne szkolenie z Design Thinking – sprawdzonej metody do zwiększania efektywności biznesowej

Profil Uczestnika:

Wszyscy, którzy tworzą produkty dla użytkowników – zarówno klientów firmy, jak i współpracowników. Menedżerowie i specjaliści, którzy chcą zaprojektować nowy produkt, usługę lub proces bądź usprawnić istniejące.
Menedżerowie oraz specjaliści ds. obsługi klienta, customer experience, pracownicy działów R&D, marketingu, rozwoju biznesu i sprzedaży, członkowie zespołów New Product Development, grup innowacyjnych i projektowych.


Kluczowe korzyści dla Uczestnika:

 • Praktyczne umiejętności wykorzystywania w biznesie podejścia Design Thinking – od tworzenia idei, przez projektowanie, prototypowanie, wdrażanie, do zarządzania relacjami z użytkownikami.
 • Sprawne posługiwanie się sprawdzonymi narzędziami i technikami Design Thinking w tworzeniu nowych produktów, usług czy usprawnień już istniejących.

Jak wykorzystać Design Thinking, by tworzyć rynkowe bestsellery – Główne punkty programu:

 • Design Thinking – co to jest
 • Faza odkrywania, czyli przegląd obecnej sytuacji, istotnych danych, trendów i inspiracji
 • Jak wypracować wyzwania projektowe
 • Faza interpretacji
 • Empatyzacja, czyli jak tworzyć persony (profile klientów)
 • Jak zrozumieć użytkownika z użyciem mapy empatii
 • Jak formułować wartości dla użytkownika/klienta
 • Faza wymyślania
 • Sposoby generowania pomysłów na rozwiązania
 • Jak uwzględniać w pomysłach wypracowane wartości dla klienta, jego potrzeby, bariery i cele
 • Kompilacja rozwiązań
 • Jak wybrać pomysły do realizacji
 • Prototypowanie, czyli faza eksperymentowania
 • Jak stworzyć prototyp produktów i usług
 • Jak zweryfikować prototyp
 • Faza ewolucji, czyli wyciąganie wniosków i wprowadzanie ewentualnych zmian
 • Jak wdrażać procesy Design Thinking oraz ich wyniki w organizacji


Metoda pracy:

Pracujemy zgodnie z metodą nauki osób dorosłych opracowaną przez Davida Kolba (tzw. Cykl Kolba) czyli „nauka przez doświadczenie”.
Wykorzystujemy: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, studia przypadków, gry i testy, techniki kreatywne.

Czas trwania szkolenia

Program szkolenia i czas jego trwania dostosowujemy do potrzeb organizacji.
Jest to przykładowy program realizowanego przez nas praktycznego szkolenia z elementami warsztatu.
Każde szkolenie projektujemy indywidualnie – specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych szytych na miarę dla firm.